Bokslut

Ett publikt aktiebolag får enligt K2 punkt 1.1 inte tillämpa K2. Ett publikt aktiebolag ska således alltid tillämpa K3 eller IFRS för års- och koncernredovisning.

Se även uppslagsordet Publika aktiebolag i Rätt Bolagsrätt.