Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Rättelsepost

Löpande bokföring

Om en bokföringspost rättas ska det enligt 5 kap. 5 § BFL anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. Sker rättelsen genom en särskild rättelsepost ska det samtidigt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan svårighet går att få kännedom om rättelsen.

Rättelseposten ska enligt 5 kap. 10 § BFL ha samma innehåll som affärshändelser (5 kap. 1-9 §§ BFL).

Tidpunkten när en rättelsepost ska vara bokförd framgår av 5 kap. 2 § BFL där det anges att” (andra) affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske”. Det innebär att lättnadsreglerna i BFNAR 2013:2 punkterna 3.6-9 och 3.13 även gäller rättelseposter.