Begreppet används ofta när ett företag anlitar extern hjälp för sin redovisning och kan omfatta exempelvis löpande bokföring, lönehantering, bokslut och årsredovisning. I BAS 2024 används konto 6530 Redovisningstjänster.