Företagets samlade åtgärder för att marknadsföra, sälja och lämna information om sina produkter och tjänster kan sammanfattas till ett enda begrepp, reklam- och PR-åtgärder. Med PR (Public Relations) menas goodwillskapande verksamhet oftast riktade till andra företag, institutioner och allmänhet.

Löpande bokföring

Köparens utgifter för reklam bokförs löpande i kontogrupp 59 Reklam och PR (BAS 2024). I köparens bokföring redovisas inte eventuell reklamskatt separat utan den ingår i den köpta annons- eller reklamtjänstens värde.

Bokslut

I den kostnadsslagsindelade resultaträkning ingår utgifter avseende reklam och PR i posten Övriga externa kostnader. I en funktionsindelad resultaträkning ingår avgifterna vanligtvis i posten Försäljningskostnader.

K2-regler

En reklamannons kostnadsförs enligt punkt 7.10 när annonsen publiceras.

Se uppslagsordet Annonsering i Rätt Moms.