För information om exempelvis uttag av reklamskatt, se uppslagsordet Reklamskatt i Rätt Skatt.

Löpande bokföring

Hos säljaren:

Vid faktureringen till kunden krediteras annons- eller reklamtjänstens värde t.ex. konto 3010 Försäljning/Arvoden. Reklamskatten kan redovisas på konto 3750 Punktskatter enligt BAS om det behövs för att upprätta en korrekt momsdeklaration då även skatten är momsgrundande. Enligt BAS har detta konto enbart en funktion som korrektivkonto för att få rätt momsunderlag. BAS förutsätter således att intäktskontot (i det här fallet konto 3010) inkluderar punktskatten.

Hos köparen:

Reklamskatten redovisas inte separat utan ingår i den köpta annons- eller reklamtjänstens värde, reklam respektive faktura vid inköp.

Bokslut

Hos säljaren:

I bokslutet ingår avdragen men per balansdagen ännu ej inbetalad reklamskatt bland företagets övriga skatteskulder enligt skattekontot.

I resultaträkningen ingår reklamskatten i nettoomsättningen och redovisas som en avdragspost direkt under nettoomsättningen som en kostnad. Nettoomsättningen är då saldot på konto 3010 samt 3751 samt den avgående posten är då saldot på konto 3752. Ett företag kan istället välja att lämna denna upplysning i not. Alternativt kan reklamskatten ses som en kostnad och redovisas under rörelsens kostnader.