Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Reklamskatt

Enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam ska reklamskatt betalas för annonser som avser reklam och för annan annons för vilken vederlag utgår (2 §). Mer information om reklamskatt kan hämtas på SKV:s webbplatswww.skatteverket.se.

Enligt 4 § utgår ingen reklamskatt för annons i

1. periodisk publikation,2. publikation som ges ut på främmande språk för spridning huvudsakligen utomlands,3. publikation eller bilaga till publikation, när annonsen avser endast publikationen eller annat nummer av denna eller, i fråga om bok, annan bokutgivning av samma förläggare.

Enligt 6 § utgår ingen reklamskatt heller för

1. reklam som avses i 5 § 1 (se nedan, förf. anm.), om fråga är om reklam i eller utanför företags butikslokal, arbetsplats, trafikmedel eller liknande och reklamen avser företaget, dess verksamhet eller utrymmet för reklamen,2. reklam som avses i 5 § 2 (se nedan, förf. anm.), om reklamen avser kommande verksamhet av det slag som bedrivs där reklamen offentliggörs.

Enligt 5 § utgår reklamskatt, om inget annat följer av 6 § ovan för reklam som återges i

1. i s.k. ljustidning, i eller i anslutning till trafikmedel, butikslokal, sportanläggning, teater eller liknande lokal, på fastighet eller allmän plats eller på annat motsvarande sätt,2. genom visning av film eller återgivning av ljud.

Distribution av ljudband till enskilda hushåll är inte reklamskattepliktigt men däremot visning av reklamfilm med digital teknik i biografverksamhet.

Löpande bokföring

Hos säljaren:

Vid faktureringen till kunden krediteras annons- eller reklamtjänstens värde t.ex. konto 3010 Försäljning/Arvoden. Reklamskatten kan redovisas på konto 3750 Punktskatter enligt BAS om det behövs för att upprätta en korrekt momsdeklaration då även skatten är momsgrundande. Enligt BAS har detta konto enbart en funktion som korrektivkonto för att få rätt momsunderlag. BAS förutsätter således att intäktskontot (i det här fallet konto 3010) inkluderar punktskatten.

Hos köparen:

Reklamskatten redovisas inte separat utan ingår i den köpta annons- eller reklamtjänstens värde, reklam respektive faktura vid inköp.

Bokslut

Hos säljaren:

I bokslutet ingår avdragen men per balansdagen ännu ej inbetalad reklamskatt bland företagets övriga skatteskulder enligt skattekontot.

I resultaträkningen ingår reklamskatten i nettoomsättningen och redovisas som en avdragspost direkt under nettoomsättningen som en kostnad. Nettoomsättningen är då saldot på konto 3010 samt 3751 samt den avgående posten är då saldot på konto 3752. Ett företag kan istället välja att lämna denna upplysning i not. Alternativt kan reklamskatten ses som en kostnad och redovisas under rörelsens kostnader.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...