Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Reklamskatt

 

Enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam ska reklamskatt betalas för annonser som är avsedda att offentliggöras inom landet och för reklam som är avsedd att spridas inom landet i annan form än annons. Den generella reklamskattesatsen är 7,65 %. Reklamskatten för annons i periodisk publikation har slopats fr.o.m. den 1 januari 2018. Mer information om reklamskatt kan hämtas på SKVs webbplats www.skatteverket.se.

Tidningar, tryckerier, reklambyråer m.fl. som producerar och säljer annonser etc. är skyldiga att redovisa och inbetala reklamskatt för redovisningsperiodens omsättning.

Enligt 4 § utgår ingen reklamskatt för annons i

Enligt 6 § utgår ingen reklamskatt heller för

Enligt 5 § utgår reklamskatt, om inget annat följer av 6 § ovan för reklam som återges i

Distribution av ljudband till enskilda hushåll är inte reklamskattepliktigt men däremot visning av reklamfilm med digital teknik i biografverksamhet.

Löpande bokföring

Hos säljaren:

Vid faktureringen till kunden krediteras annons- eller reklamtjänstens värde t.ex. konto 3010 Försäljning/Arvoden,. Reklamskatten redovisas då på konto 3751 Intäktsförda punktskatter och motsvarande belopp krediteras konto 2661 Reklamskatt och debiteras konto 3752 Skuldförda punktskatter. Momsen krediteras ett konto för utgående moms. Den sammanlagda summan utgör det belopp kunden ska betala. Konto 2661 Reklamskatt krediteras och debiteras sedan vid inbetalningen av punktskatten. Mer korrekt är dock att först överföra reklamskatten till skattekontot genom att debitera konto 2661 och kreditera konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter, skattekonto.

Hos köparen:

Reklamskatten redovisas inte separat utan ingår i den köpta annons- eller reklamtjänstens värde, reklam respektive  faktura vid inköp.

Bokslut

Hos säljaren:

I bokslutet ingår avdragen men per balansdagen ännu ej inbetalad reklamskatt bland företagets övriga skatteskulder enligt skattekontot.

I resultaträkningen ingår reklamskatten i nettoomsättningen och redovisas som en avdragspost direkt under nettoomsättningen som en kostnad. Nettoomsättningen är då saldot på konto 3010 samt 3751 samt den avgående posten är då saldot på konto 3752. Ett företag kan istället välja att lämna denna upplysning i not. Alternativt kan reklamskatten ses som en kostnad och redovisas under rörelsens kostnader.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%