Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Reparationsfond

En bostadsrättsförening kan säkerställa inre och yttre underhåll genom reparationsfonder. Den inre reparationsfonden är en skuld till medlemmen eftersom medlemmen har rätt att få pengar ur fonden efter utfört underhåll.

Enligt 9 kap. 5 § BRL ska föreningens stadgar bland annat innehålla information om grunder för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus, dvs. hur säkerställer föreningen att det alltid finns tillräckligt mycket medel för att byggnaden ska kunna underhållas.

Löpande bokföring

Den yttre reparationsfonden redovisas på konto 2088 Fond för yttre underhåll (BAS 2021) och är således en del av föreningens egna kapital.

K3-regler

Ett företag som tillämpar K3 skriver ju av byggnader uppdelat på komponenter vilket generellt leder till en snabbare avskrivning än enligt K2. När underhållsåtgärder genomförs är dessa ofta balansgilla. Om föreningen har årsavgifter och hyror som även täcker avskrivningar byggs en likviditet upp/lån amorteras så att likvida medel finns tillgängliga för att betala underhåll.

K2-regler

En förening som tillämpar K2 behöver löpande göra reservering till yttre fond genom att de årsavgifter och hyror som debiteras generar ett så stort överskott (årets vinst) att det täcker en tillräckligt stor reservering till yttre fond (debet balanserad vinst, kredit yttre fond). Hur stor denna reservering behöver vara bestäms oftast med ledning av underhållsplanen. Styrelsen kan också göra extra reserveringar från balanserade vinstmedel. När underhållet uppkommer och kostnadsförs kan detta generera en förlust som inom eget kapital helt eller delvis täcks upp av medel från yttre fond (kredit balanserad vinst, debet yttre fond).

Bostadsrätt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...