Löpande bokföring

Representation debiteras konto 6070 Representation.

Bokslut

I resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt ÅRL, resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt K2 och resultaträkning, allmänna regler enligt K3 ingår kostnaderna för representation bland Övriga externa kostnader. Detta gäller även svenska juridiska personer i noterade företag som redovisar enligt IFRS/IAS. I en funktionsindelad resultaträkning fördelas kostnaden per funktion. För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut gäller reglerna för resultaträkning, K1 enskilda näringsidkare.

Se uppslagsordet Representation i Rätt Skatt och Rätt Moms.