Restitution innebär återbetalning av skatter, tull och avgifter efter omprövning eller överklagande.

Löpande bokföring

Restituerad skatt, dvs. återbetald skatt för aktiebolag och ekonomiska föreningar som avser tidigare räkenskapsår, krediteras normalt konto 8930 Restituerad skatt. Skatt som påförts dessa företag och som avser tidigare räkenskapsår på grund av ändrad taxering debiteras normalt konto 8920 Skatt på grund av ändrad taxering.

Se även

Årets skatt