Retroaktiv tillämpning är enligt K3 kapitel 10 tillämpning av en ny redovisningsprincip på transaktioner samt andra händelser och förhållanden som om denna princip alltid hade tillämpats.