En revers är detsamma som ett skuldebrev, dvs. ett skriftligt bevis på att en person eller ett företag har lånat eller lånat ut pengar.