Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Rex

Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag - är en vidareutveckling av Reko från Srf konsulterna. Standarden bygger på fastställda nordiska principer som omfattar 15 000 auktoriserade redovisnings-konsulter i Sverige, Norge och Finland. Målsättningen är att skapa hög kvalitet i redovisningen, ett bra beslutsunderlag för uppdragsgivaren samt en viktig kvalitetsreferens för företagets intressenter.

Viktiga arbetsområden som omfattas av standarden är:

  • Målsättningar och ansvar

  • Antagande och planering av uppdrag

  • Utförande och rimlighetsanalyser

  • Rapportering av utfört arbete

  • Rapport om årsredovisningen

  • Ekonomistyrning och rådgivning

  • Källa: Srf konsulterna.