Löpande bokföring

Företagets utgifter för produktion av egna websidor eller en sajt på internet i syfte att utforma en företags- eller produktpresentation utgör ofta en marknadsföringsåtgärd och bör därför redovisas som reklam, t.ex. på konto 5970 Film-, radio-, TV- och internetreklam (BAS 2024), alternativt som köpta IT-tjänster, IT/IT-tjänster. Om företaget däremot utnyttjar egen dator och programvara ingår framställningskostnaderna för websidorna/sajten indirekt i företagets övriga kostnader för kontors- och datamateriel, tele- och datakommunikation samt löner.

I vissa fall uppfyller utgifterna definitionen av en tillgång i K3 punkt 2.18 och aktiveras därmed.