En samägare är enligt K3 punkt 15.4 delägare i ett joint venture.