Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Samiavgifter

En person som har medverkat på en inspelning, exempelvis som musiker, dirigent eller soloartist, har rätt till ersättning när musiken spelas exempelvis på en radiostation om personen är ansluten till Sami. Sami samlar in pengar från olika verksamheter såsom butiker, gym och restauranger samt från radio och TB och fördelar/betalar ut den. Sami samlar inte in pengar för livemusik, se Stimavgifter.

Sami, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se), företräder olika rättighetshavare (medan Stim företräder musikskapare). Företag som offentligt spelar musik, radio eller TV är skyldiga att teckna ett musikavtal med Sami och betala ersättning. Musikanvändningen redovisas en till två gånger per år.

Löpande bokföring

Erlagd ersättning till Sami debiteras kontogrupp 4 om det är en direkt kostnad i kontoklass 4 eller konto 6990 Övriga externa kostnader (BAS 2022). En artist intäktsredovisar dessa avgifter normalt kontoklass 3.

Bokslut

En musikanvändare redovisar kostnaden antingen i som direkt kostnader eller i posten Övriga externa kostnader. Om avgiften är en intäkt ingår den normalt i posten Nettoomsättning. Eftersom ersättningen betalas ut en till två gånger per år kan den behöva periodiseras i bokslutet.

Se även

Stimavgifter