Ett samordningsnummer är en enhetlig identitetsbeteckning för fysiska personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnumret, som har funnits sedan 2000, är att myndigheter och andra verksamhetsområden ska ha en gemensam identitetsbeteckning även för personer som inte är folkbokförda. Motsvarande identitetsbeteckning för den som är eller har varit folkbokförd kallas personnummer.

För mer information, se SKV M 2010:3 Begäran om tilldelning av samordningsnummer.