Sannolikt innebär enligt K3 punkt 2.19 att något är mer troligt än inte.