Löpande bokföring

Företagets utgifter för scanner och annan datorutrustning bokförs som förbrukningsinventarier eller aktiveras som anläggningstillgång beroende på inköpsvärde och nyttjandeperiod, dator, datorutrustning.

När företag skannar sina leverantörsfakturor utgör den skannade fakturan räkenskapsinformation.