Lön till vikarier vid ordinarie personals ledighet/semester bokförs som övriga lönekostnader, löner och ersättningar.