Löpande bokföring

Försäljning av varor och produkter eller tjänster som inte utgör företagets huvudsakliga verksamhet men ända kan anses vara normala intäkter krediteras normalt på konto i kontogrupp 36 i BAS 2024. Exempel på intäkter kan vara från försäljning av emballage, överblivet råmaterial, skrot och förbrukningsmaterial.

Försäljning i företagets sekundära verksamhet redovisas som en övrig rörelseintäkt i kontogrupp 39.

Arvoden