Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Sist-in-först-ut (SIFU)

Sist- in- först-ut metoden är en metod för värdering av varulager. Metoden innebär att när artiklar tas ur lagret så används det senaste inköpspriset, dvs. resultaträkningen påverkas av återanskaffningsvärdet på de artiklar som sålts. Denna metod är inte tillåten enligt ÅRL. Istället ska FIFU-metoden eller metoden med vägda genomsnittspriser tillämpas