Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Självfakturering self-billing

Normalt är det säljaren/leverantören av en vara/tjänst som upprättar fakturan till köparen/kunden. Vid självfakturering (kallas även för omvänd fakturering eller "self-billing") är det i stället köparen/kunden som upprättar denna faktura (i säljarens namn och för dennes räkning) enligt ett avtal mellan köpare och säljare. Därmed upprättar säljaren även sitt eget underlag för avdrag avseende ingående moms. Vid självfakturering övertar köparen arbetet med att skapa fakturan men inte säljarens ansvar för att den är korrekt när det gäller moms och andra skatter - säljarens ansvar kan inte avtalas bort. Eftersom BFNAR 2013:2 innehåller krav på obruten nummerserie ska varje faktura numreras enligt säljarens nummerserie trots att det är köparen som ställer ut fakturan.

Självfakturering underlättar administrationen av leverantörsfakturor men kräver ofta särskilt systemstöd som automatiskt producerar fakturaunderlag. Självfakturering används t.ex. inom bilindustrin (Volvo) och mjölkindustrin (Arla) på underleverantörsnivån samt mellan åkerier och åkericentraler. Självfakturering är även lämpligt där det förekommer provisioner från leverantörer, bonus utifrån fastighetsförsäljning, elektroniska följesedlar från säljaren/leverantören, leveransavisering, streckkoder vid godsmottagning, tidrapport eller liknande.

Löpande bokföring

Säljaren:

De av köparen upprättade försäljningsfakturor utgör underlag för både bokföring, bokslut och utgående moms. Fakturan bokförs enligt sedvanliga regler.

Köparen:

De av köparen upprättade inköpsfakturor underlag för både bokföring, bokslut och ingående moms. Fakturan bokförs enligt sedvanliga regler.

Se uppslagsordet Självfaktura i Rätt Moms.

 

Arkivering

Betalningar

Kreditfaktura vid försäljning

Kreditfaktura vid inköp

Moms

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer