Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Självfakturering

Normalt är det säljaren/leverantören av en vara/tjänst som upprättar fakturan till köparen/kunden. Vid självfakturering (kallas även för omvänd fakturering eller ”self-billing”) är det i stället köparen/kunden som upprättar denna faktura (i säljarens namn och för dennes räkning) enligt ett avtal mellan köpare och säljare. Därmed upprättar säljaren även sitt eget underlag för avdrag avseende ingående moms. Vid självfakturering övertar köparen arbetet med att skapa fakturan men inte säljarens ansvar för att den är korrekt när det gäller moms och andra skatter - säljarens ansvar kan inte avtalas bort. Eftersom BFNAR 2013:2 punkt 5.9 innehåller krav på obruten nummerserie ska varje faktura numreras enligt säljarens nummerserie trots att det är köparen som ställer ut fakturan.

Enligt punkt 5.10 kan företaget ha flera verifikationsnummerserier vilket möjliggör en egen nummerserie för den här typen av transaktioner. Självfakturering underlättar administrationen av leverantörsfakturor men kräver ofta särskilt systemstöd som automatiskt producerar fakturaunderlag. Självfakturering används t.ex. inom bilindustrin (Volvo) och mjölkindustrin (Arla) på underleverantörsnivån samt mellan åkerier och åkericentraler. Självfakturering är även lämpligt där det förekommer provisioner från leverantörer, bonus utifrån fastighetsförsäljning, elektroniska följesedlar från säljaren/leverantören, leveransavisering, streckkoder vid godsmottagning, tidrapport eller liknande.

Löpande bokföring

Säljaren:

De av köparen upprättade försäljningsfakturor utgör underlag för både bokföring, bokslut och utgående moms. Fakturan bokförs enligt sedvanliga regler.

Köparen:

De av köparen upprättade inköpsfakturor underlag för både bokföring, bokslut och ingående moms. Fakturan bokförs enligt sedvanliga regler.

Se uppslagsordet Självfaktura i Rätt Moms.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...