För att minska kostnaden för försäkringspremierna har de flesta försäkringsavtal möjlighet till tecknandet av självrisk. Vid skada, förstörelse eller förlust på egendom måste företaget först betala en viss fast avgift, självriskbeloppet, innan ersättning kan fås ur försäkringen.

Löpande bokföring

Erlagt självriskbelopp debiteras konto 6320 Självrisker vid skada (BAS 2024).