Löpande bokföring

Utgifter för sjuk- och sjukvårdsförsäkringar kan debiteras huvudkontot 7620 Sjuk- och hälsovård, alternativt på underkontona 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill respektive 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill, sjuk- och hälsovård (BAS 2024). Angående högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader, sjuklön.

Information och blanketter kan hämtas på Försäkringskassans webbplatswww.forsakringskassan.se.