Skatteintäkten enligt K2 innehåller enbart aktuell skatt (se punkt 4.4) medan den enligt K3 kan innehålla såväl aktuell som uppskjuten skatt (se punkt 29.3). Uppskjuten skatt förutsätter att det finns temporära skillnader.

Se även

Inkomstskatt