Förkortning för Special Purpose Entity, dvs. företag för särskilt ändamål. Enligt K3 punkt 9.3 var tidigare ett företag för särskilt ändamål ett företag som var bildat för att uppnå ett begränsat och väldefinierat syfte. Bestämmelsen upphävdes i november 2021.