Arbetslösa som startar egen näringsverksamhet kan få ett särskilt statsbidrag. Bidraget är tänkt att vara ett tillskott till näringsidkarens försörjning under ett inlednings- och uppbyggnadsskede.

Se uppslagsordet Starta egen näringsverksamhet i Rätt Lön.