Beskattning

Om en arbetsgivare betalar anställdas personliga start- och anmälningsavgifter i idrottstävlingar så utgör detta skattepliktiga förmåner för de anställda.

Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.