Innehåll

En taxonomi innehåller begreppsdefinitioner, innehåll och struktur för rapporter samt regler för rapporter.

Informationen kan användas av både användare och programvaror.

En taxonomi innehåller följande.

  • Begreppsdefinition med förväntad datatyp, debet/kredit och vilken period/balansdag data avser

  • Textuell rubrikinformation som beskriver begreppets betydelse och hur instansdokument ska upprättas

  • − Rubrik som förväntas i respektive rapport

  • − Informationen kan finnas på flera olika språk

  • Referensinformation till lagar och övriga regelverk för att tydliggöra begreppsdefinitionen samt för att vägleda upprättaren

  • Information om rapporternas/delrapporternas innehåll i form av vilka begrepp samt vilka rubriker som förväntas i presentationen

  • Definition av summeringskontroller

För mer information, sewww.bolagsverket.seochwww.taxonomier.se.