Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Tidpunkt, övergång till K3

Första dagen på det tidigaste räkenskapsår för vilket ett företag upprättar fullständig jämförande information enligt K3 är, enligt K3 punkt 35.7, den tidpunkt då ett företag går över till K3.