Första dagen på det tidigaste räkenskapsår för vilket ett företag upprättar fullständig jämförande information enligt K3 är, enligt K3 punkt 35.7, den tidpunkt då ett företag går över till K3.