Informationen i en finansiell rapport är enligt K3 punkt 2.9 tillförlitlig om den är neutral och inte innehåller väsentliga fel.