Bestämmelserna om tillverkardeklaration för kassaregister återfinns i 8 kap. SKVFS 2014:9. Varje version av en kassaregistermodell eller ett kassaregisterprogram som tillhandahålls på den svenska marknaden ska enligt 8 kap. SKVFS 2014:9 ha en tillverkardeklaration där det framgår att modellen eller programmet är testat. Tillverkardeklarationen ingår i kassaregistrets eller kassaregisterprogrammets dokumentation, se 8 kap. 3 § SKVFS 2014:9.