Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Tillverkardeklaration

Bestämmelserna om tillverkardeklaration för kassaregister återfinns i 8 kap. SKVFS 2014:9. Varje version av en kassaregistermodell eller ett kassaregisterprogram som tillhandahålls på den svenska marknaden ska ha en tillverkardeklaration där det framgår att modellen eller programmet är testat. Tillverkardeklarationen ingår i kassaregistrets eller kassaregisterprogrammets dokumentation.