Innehåll

Löpande bokföring

Företagets utgifter för toapapper, hushållspapper, pappershanddukar, pappersmuggar, servetter etc. utgör normalt förbrukningsmateriel, men företag som anser dessa utgifter utgöra personalkostnader kan i stället debitera konto 7699 Övriga personalkostnader (BAS 2023).