Löpande bokföring

Företagets utgifter för tull, spedition, utfärdande av transportdokument och tullbehandling i samband med export ingår i företagets frakt- och transportkostnader och debiteras konto 5720 Tull- och speditionskostnader (BAS 2024) eller ett konto i kontoklass 4 om det är en direkt kostnad. Mer information kan hämtas på deras webbplatswww.tullverket.se.

Export och utförsel