Löpande bokföring

Utgifter för anlitande av tvättfirma för rengöring och tvättning av företagets mattor - gångmattor, dörrmattor, heltäckningsmattor - och gardiner eller handdukar kan redovisas som lokalkostnad (kontogrupp 50), övrig extern tjänst (kontogrupp 65) eller övrig extern kostnad (kontogrupp 69).

Bokslut

I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen redovisas utgifter för tvättning av mattor, gardiner, handdukar etc. vanligtvis i posten Övriga externa kostnader. I den funktionsindelade resultaträkningen fördelas kostnaden per funktion.