K2-regler

Posten Underhålls- och förnyelsefond ingår enligt kommentaren till punkt 4.36 i eget kapital i en samfällighetsförening och redovisas inte i egen post i balansräkningen eftersom andra poster än de som finns i uppställningsformen inte får läggas till. Om föreningen vill visa underhålls- och förnyelsefonden i årsredovisningen kan det göras i en not.

K-årsbokslut

Posten Underhålls- och förnyelsefond ingår enligt kommentaren till punkt 4.14 i eget kapital och redovisas inte i egen post i balansräkningen eftersom andra poster än de som finns i uppställningsformen inte får läggas till. Om föreningen vill visa underhålls- och förnyelsefonden i årsbokslutet kan det göras i en upplysning.

En samfällighetsförening ska avsätta medel till en underhålls- och förnyelsefond enligt 19 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.