Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Uppgifter i den löpande bokföringen

Följande uppgifter ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.3 kunna utläsas ur den löpande bokföringen för varje bokföringspost:

  1. registreringsordning,

  2. redovisningsperiod,

  3. verifikationsnummer eller motsvarande identifieringstecken,

  4. kontering, och

  5. bokfört belopp.