Företag som betalar moms i något annat land än Sverige får inte göra avdrag för denna utländska moms i skattedeklarationen, import och införsel. Däremot kan företaget efter ansökan till respektive lands moms-/skattemyndigheter under vissa omständigheter få tillbaka momsen. EU har gemensamma regler för återbetalning av moms till utländska företag.

Se uppslagsordet Utländsk moms i Rätt Moms.