K3-regler

En utlandsverksamhet är enligt punkt 30.10 ett dotterföretag, intresseföretag, joint venture eller filial där rörelsen är registrerad i eller bedrivs i utlandet.

K4-regler

En utlandsverksamhet är enligt IAS 21 punkt 8 en enhet som är ett dotterföretag, ett intresseföretag, ett samarbetsarrangemang eller en filial till det rapporterande företag där rörelsen är registrerad i eller bedrivs i ett annat land eller in annan valuta jämfört med vad som gäller i det rapporterande företaget.