Företag kan köpa väderprognoser från SMHI för att bättre kunna planera försäljning, personalbemanning vid kassorna och produktion. Dessa väderprognoser från SMHI kan redovisas inom kontogruppen för externa tjänster, t.ex. i debet på konto 6590 Övriga externa tjänster köpta tjänster.