Värdenedgång innebär att värdet på en tillgång minskar. Detta kan bero på att marknadsvärdet minskar, tillgången är inkurant eller trasig. Om värdet på en anläggningstillgång minskar i värde ska denna tillgång skrivas ner. Om värdet på en lagertillgång minskar ska denna redovisas enligt lägsta värdets princip och värderas då till det lägre nettoförsäljningsvärdet.