Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Varulager

Löpande bokföring

Varulager redovisas i kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten.

K3-regler

Varor i lager definieras i punkt 13.2 som omsättningstillgångar som är

 1. avsedda att säljas i den löpande verksamheten,

 2. under tillverkning för att säljas, eller

 3. i form av material eller förnödenheter som ska förbrukas i tillverkningsprocessen eller vid tillhandahållandet av tjänster.

K2-regler

Varulager definieras i punkt 12.2 som omsättningstillgångar som

 1. är avsedda att säljas i den normala verksamheten (färdiga varor)

 2. under tillverkning för att bli färdiga varor, eller

 3. ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster.

K4-regler

Enlig definitionen i IAS 2 punkt 6 utgörs varor i lager av tillgångar

 1. som är avsedda att säljas i den löpande verksamheten,

 2. som är under tillverkning för sådan försäljning, eller

 3. i form av material eller förnödenheter som ska förbrukas i tillverkningsprocessen eller vid tillhandahållandet av tjänster.

K-årsbokslut

Varulager definieras i punkt 11.2 som omsättningstillgångar som

 1. är avsedda att säljas i den normala verksamheten (färdiga varor)

 2. under tillverkning för att bli färdiga varor, eller

 3. ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster.

Se uppslagsordet Lagertillgångar i Rätt Skatt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%