Löpande bokföring

Varulager redovisas i kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten.

K3-regler

Varor i lager definieras i punkt 13.2 som omsättningstillgångar som är

 1. avsedda att säljas i den löpande verksamheten,

 2. under tillverkning för att säljas, eller

 3. i form av material eller förnödenheter som ska förbrukas i tillverkningsprocessen eller vid tillhandahållandet av tjänster.

K2-regler

Varulager definieras i punkt 12.2 som omsättningstillgångar som

 1. är avsedda att säljas i den normala verksamheten (färdiga varor)

 2. under tillverkning för att bli färdiga varor, eller

 3. ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster.

K-årsbokslut

Varulager definieras i punkt 11.2 som omsättningstillgångar som

 1. är avsedda att säljas i den normala verksamheten (färdiga varor)

 2. under tillverkning för att bli färdiga varor, eller

 3. ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster.

K4-regler

Enligt definitionen i IAS 2 punkt 6 utgörs varor i lager av tillgångar

 1. som är avsedda att säljas i den löpande verksamheten,

 2. som är under tillverkning för sådan försäljning, eller

 3. i form av material eller förnödenheter som ska förbrukas i tillverkningsprocessen eller vid tillhandahållandet av tjänster.

Se uppslagsordet Lagertillgångar i Rätt Skatt.