Löpande bokföring

Utgifter för inköp av krukväxter till företagets kontorslokaler, matsal, reception etc. redovisas normalt som lokalkostnader. Angående krukväxter som ges till de anställda, gåvor till anställda, krukväxter till en personalfest, personalrepresentation och krukväxter till kunder, representation och gåvor till kunder.

Ett alternativ till att köpa och själv sköta växter till företagets lokaler (kontorslokaler, matsal, entré etc.) är att leasa/hyra växterna inklusive skötseln.