Löpande bokföring

Lön till vikarier vid ordinarie personals ledighet, sjukdom eller utbildning bokförs som vanliga lönekostnader, löner och ersättningar. Om företaget erhåller statliga bidrag till vikariernas lön i form av individuellt anställningsstöd intäktsredovisas det normalt på konto 3980 Erhållna offentliga stöd m.m.