Löpande bokföring

Moms redovisas ibland i fel momsperiod vilket kan leda till skattetillägg. Det kan bero på att momspliktiga affärshändelser bokförs i den redovisningsperiod de inträffar men att momsredovisningsperioden inträder först senare eller att momsskatteskyldigheten ännu inte har inträffat. Om momsen för en affärshändelse inte ska tas med i skattedeklarationen (skattekonto) för den månad i vilken affärshändelsen inträffat används särskilda konton för vilande utgående moms (BAS 2024):

2618 Vilande utgående moms, 25 %

2628 Vilande utgående moms, 12 %

2638 Vilande utgående moms, 6 %

Konto 2618, 2628 och 2638 används även gärna i kombination med konto 1518 Ej reskontraförda kundfordringar.

Se uppslagsordet Utgående moms i Rätt Moms.