Innehåll

Med ”fritt vivre” avses kombinationen fri kost (kostförmån) och fri bostad (bostadsförmån). Dessa förmåner ska värderas enligt respektive regler.

Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.