Företagets utgifter för julkort, vykort etc. - och frimärken (porto) till dessa - är avdragsgilla i näringsverksamheten om de är avsedda för kunder och andra affärsförbindelser. Korten bokförs lämpligen som kontorskostnader, kontorsmateriel och trycksaker.