Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

X-dagrapport

En X-dagrapport är enligt 2 kap. 15 § SKVFS 2014:10 en sammanställning av ett kassaregisters registreringar sedan senast föregående Z-dagrapport.

En X-dagrapport ska enligt 7 kap. 2 § SKVFS 2014:9 minst innehålla uppgifter om

 1. företagets namn och organisations- eller personnummer

 2. datum och klockslag för när rapporten tas fram

 3. uppgift att det är en X-dagrapport

 4. kassabeteckning

 5. total försäljningssumma (summerade försäljningsbelopp)

 6. total försäljningssumma för olika huvudgrupper om huvudgrupper används

 7. moms fördelad på olika momssatser

 8. växelkassa

 9. antal sålda varor

 10. antal sålda tjänster

 11. antal kassakvitton

 12. antal lådöppningar

 13. antal kvittokopior och belopp

 14. antal registreringar i övningsläge och belopp

 15. försäljningssumman fördelad på olika betalningsmedel

 16. antal returer och belopp

 17. rabatter

 18. övriga registreringar som minskat dagens försäljning och till vilket belopp

 19. antal oavslutade försäljningar och belopp

 20. grand total försäljning

 21. grand total retur

 22. grand total netto.

Texten på X-dagrapporten ska vara på svenska eller engelska (5 kap. 2 § SKVFS 2014:10).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...