En X-dagrapport är enligt 2 kap. 15 § SKVFS 2014:10 en sammanställning av ett kassaregisters registreringar sedan senast föregående Z-dagrapport.

En X-dagrapport ska enligt 7 kap. 2 § SKVFS 2014:9 minst innehålla uppgifter om

 1. företagets namn och organisations- eller personnummer

 2. datum och klockslag för när rapporten tas fram

 3. uppgift att det är en X-dagrapport

 4. kassabeteckning

 5. total försäljningssumma (summerade försäljningsbelopp)

 6. total försäljningssumma för olika huvudgrupper om huvudgrupper används

 7. moms fördelad på olika momssatser

 8. växelkassa

 9. antal sålda varor

 10. antal sålda tjänster

 11. antal kassakvitton

 12. antal lådöppningar

 13. antal kvittokopior och belopp

 14. antal registreringar i övningsläge och belopp

 15. försäljningssumman fördelad på olika betalningsmedel

 16. antal returer och belopp

 17. rabatter

 18. övriga registreringar som minskat dagens försäljning och till vilket belopp

 19. antal oavslutade försäljningar och belopp

 20. grand total försäljning

 21. grand total retur

 22. grand total netto.

Texten på X-dagrapporten ska vara på svenska eller engelska (5 kap. 2 § SKVFS 2014:10).