En Z-dagrapport är enligt 2 kap. 16 § SKVFS 2014:10 en sammanställning av ett kassaregisters registreringar avsedd för redovisning av en dags försäljning.

För varje kassaregister som används under en försäljningsdag för registrering ska en Z-dagrapport tas fram vid försäljningsdagens slut (4 kap. 5 § SKVFS 2014:10). Försäljningsdagens slut är oftast samma dag som försäljning startar men exempelvis i fråga om en nattklubb kan försäljningsdagens slut ligga dagen efter den dag då försäljningen påbörjades. Detta är en följd av den verksamhet som bedrivs. Det innebär att avslutet normalt sker under samma dag som försäljningen påbörjades.

En Z-dagrapport ska enligt 7 kap. 3 § SKVFS 2014:9 minst innehålla uppgift om

 1. företagets namn och organisations- eller personnummer

 2. datum och klockslag för när rapporten tas fram

 3. löpnummer ur en obruten stigande nummerserie

 4. uppgift att det är en Z-dagrapport

 5. kassabeteckning

 6. total försäljningssumma (summerade försäljningsbelopp)

 7. total försäljningssumma för olika huvudgrupper om huvudgrupper används

 8. moms fördelad på olika momsskattesatser

 9. växelkassa

 10. antal sålda varor

 11. antal sålda tjänster

 12. antal kassakvitton

 13. antal lådöppningar

 14. antal kvittokopior och belopp

 15. antal registreringar i övningsläge och belopp

 16. försäljningssumman fördelad på olika betalningsmedel

 17. antal returer och belopp

 18. rabatter

 19. övriga registreringar som minskat dagens försäljningsbelopp och till vilket belopp

 20. antal oavslutade försäljningar och belopp

 21. grand total försäljning

 22. grand total retur

 23. grand total netto.

Texten på Z-dagrapporten ska vara på svenska eller engelska (5 kap. 2 § SKVFS 2014:10).