Ungt, snabbväxande och kunskapsintensivt. För innovationsföretag i startgroparna är valet mellan K2 och K3 inte självklart. Tillväxtprognosen och kostnaderna för forskning och utveckling avgjorde saken för Narrative. Resultat ringde på i Gamla stan för att prata redovisning med ingenjörer.

Det första som möter en när man kliver över tröskeln till de mysiga lokalerna i Gamla Stan är en skohög. På Narrative går ledningen i strumplästen, viktiga möten hålls i köket och kaffet serveras i koppar med udda fat. Det är lite av studentkollektiv över det hela.

– Vi vill ha den här start up-känslan så länge som vi är kvar i de här lokalerna. Vi är lite som ett gäng som bor i en lägenhet, så därför tar vi av oss skorna. Men det blir inte så länge till, säger Erik Söderberg, controller på det snabbväxande företaget.

NARRATIVES INNOVATION, en automatisk kamera, används ännu så länge mest av digitala nördar, personer som vill vara först med det senaste och testa gränserna mellan reellt och virtuellt. Kameran är liten som ett smycke och dokumenterar ditt liv med 2000 bilder om dagen utan att du behöver lyfta ett finger.

Företaget, som tills nyligen hette Memoto, är grundat av Martin Källström, Oskar Kalmaru och Björn Wesén. För drygt ett år sedan var det dags att testa marknaden för den innovativa produkten. Grundarna valde att göra det genom att sälja förhandsbeställningar på sajten Kickstarter som bygger på så kallad crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering.

– Vi bestämde oss för att skaffa kapital och validera marknaden genom att sälja pre-orders på Kickstarter. Vi ville ha 50.000 dollar, men sålde för 550.000 dollar, säger Erik Söderberg.

Den oväntade succén blev avgörande för företaget eftersom den aktualiserade frågan om massproduktion direkt. I dagarna kommer de första kamerorna ut på konsumentmarknaden och företaget håller på att lägga ut kostymen för att anpassa sig till kommande framgångar.

– Vi anställer mycket folk nu, bland annat har vi anställt en redovisningsekonom och planerar för att plocka in redovisningen till oss. Det ger en bättre överblick och möjlighet för oss att organisera redovisningen som vi vill, berättar Erik Söderberg.

Redovisningsfrågorna är allt annat än obetydliga för det snabbväxande innovationsföretaget. 2015 kommer företaget förmodligen att ha sprängt gränsvärdena för att få använda det förenklade redovisningsregelverket K2.

– Men även utan så pass aggressiva prediktioner skulle jag ändå välja K3 på grund av möjligheten att ta upp eget FoU-arbete som en tillgång. På så vis syns det i externredovisningen att en investering i arbetet företaget gör internt kommer att ge avkastning i framtiden, säger Erik Söderberg.

NARRATIVE ÄR EN kunskapsintensiv produkt. Utöver den lilla färgglada manicken som kan användas som halsband eller fästas med en liten klämma på tröjan eller jackan, är Narrative en mjukvara som automatiskt sorterar och kategoriserar de 2000 bilderna som tas dagligen.

– Om ett innovationsföretag inte aktiverar sitt arbete och sedan går till exempelvis Almi för att be om lån kan handläggaren undra varför resultatet är så mycket sämre än det kunde ha varit om företaget hade redovisat sitt nedlagada arbete som en tillgång, säger Erik Söderberg.

Som controller med ingenjörsbakgrund arbetar han mycket med att göra förutsägelser med avstamp i redovisningen.

– Mitt arbete är beroende av att vi väljer rätt redovisningsmetod. Redovisningen måste vara lätt att tolka. Vi strävar efter att ha en redovisning som är så pass bra och lätt att tolka att vi kan låta den vara direkt indata till finansiella prediktioner, säger han.

K3-REGELVERKET MEDGER även en funktionsbaserad redovisning vilket passar hur Erik Söderberg och hans kollegor vill arbeta.

För Narrative framstod K3 snart som ett självklart val, men Erik Söderberg ser en grupp företag som kan få svårt att välja.

– Det finns jättemånga start up-företag som består av två till tre personer som arbetar inom forskning och utveckling. De vill kanske inte ge sig in i K3, men kan heller inte välja K2 på grund av betydande egenupparbetade tillgångar, säger han.

ERIK SÖDERBERG TROR att marknaden kommer att lösa situationen genom att redovisningskonsulterna hittar sätt att anpassa K3 till små men kunskapsintensiva bolag. Men under en övergångsperiod kommer sannolikt en del företag uppleva att de hamnar mellan stolarna i K-projektet.

Rakel Lennartsson

K-PROJEKTET

K-projektet delar in de svenska företagen i fyra kategorier baserade på storlek.

K4-företagen, i princip börsbolagen, måste följa den internationella standarden IFRS.

K3-företagen ska följa Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, medan K2-företagen kan välja ett förenklat årsredovisningsramverk enligt BFNAR 2008:1 och BFNAR 2009:1.

För att räknas som mindre bolag (K2) måste företaget uppfylla minst två av tre gränsvärden:

  • Mindre än 80 miljoner i omsättning.

  • Mindre än 50 anställda.

  • Mindre än 40 miljoner i balansomslutning.

DÄRFÖR VÄLJER NARRATIVE K3

  • Möjligheten att aktivera eget arbete.

  • Planer på att finnas i flera länder.

  • Möjligheten att välja funktionsbaserad redovisning.

  • Den snabba tillväxten.